Właścicielem serwisu piotrekcreator.pl (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego) jest firma Piotr Łuszczak Creator (NIP: 9182181672).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Łuszczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Łuszczak Creator zwany dalej „Administratorem”.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany: otrzymywaniem materiałów edukacyjnych bezpośrednio na adres e-mail, np. otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter, otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy marketingowej z Administratorem, uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora zakupem produktów w sklepie internetowym Administratora.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach zapisu i formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i kontaktowy adres e-mail. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.: firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty online, takie jak kurs online), podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści). Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by: obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe, obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w kursie, warsztacie, szkoleniu bądź wydarzeniu, dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty online, móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody), komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@piotrekcreator.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na kontakt@piotrekcreator.pl.

Pliki cookies

Serwis piotrekcreator.pl i jego subdomeny wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym: badania statystyk serwisu, udostępnienia możliwości logowania i utrzymania Sesji, tj. uniknięcie konieczności ponownego logowania się, rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego, badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.